PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA ZA KANDIDATE ZA RADNA MJESTA U PODUZEĆU ASSIST d.o.o.

Ovom privolom Assist d.o.o. daje kandidatima koji predaju svoj životopis na mrežnim stranicama poduzeća Assist d.o.o. informacije o obradi osobnih podataka koji se odnose na kandidate.

Izričitim prihvaćanjem ovdje navedenih uvjeta kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka kako je navedeno u nastavku:

OBRAĐENI OSOBNI PODACI

Obrađuju se podaci o kandidatu zatraženi u obrascu životopisa na mrežnoj stranici, odnosno: ime, prezime, datum rođenja, kontaktni broj, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, iskustvo na radnom mjestu telefonskog operatera, razina poznavanja talijanskog jezika, ostali podaci koje je kandidat svojevoljno naveo u odgovarajućem obrascu.

VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj zbirke osobnih podataka je društvo Assist d.o.o. Rijeka, Strossmayerova 16, OIB 47059043444

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka navedeni su na stranici: www.assist.hr

SVRHA OBRADE

Osobni podaci se obrađuju u svrhu procjene kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu u poduzeću Assist d.o.o. te za komunikaciju u tu svrhu s navedenim kandidatom.

DAVANJE PODATAKA

Osobne podatke obrađivat će Assist S.p.A., društvo osnivač društva Assist d.o.o. te agencije za zapošljavanje s kojima Assist d.o.o. surađuje u svojstvu izvršitelja obrade.

NAČIN OBRADE

Assist d.o.o. jamči da će se podaci obrađivati uz primjenu odgovarajućih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka.

Podaci će se obrađivati korištenjem ručnih i automatiziranih alata te unošenjem istih u baze podataka, arhive, platforme prilagođene za pohranu i upravljanje podacima, na način i u mjeri potrebnoj za ostvarenje gore navedenih ciljeva.

Podatke će obrađivati isključivo osobe ovlaštene za obradu, iz odjela ljudskih resursa te informatičkog odjela.

Predviđene su mjere sigurnosti koje su u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2016/679, uključujući, ali ne ograničavajući se na: sigurnosnu pohranu podataka (backup), antivirus, antiransom, korisničko ime i lozinku, višerazinsko upravljanje zajedničkim datotekama, disasterrecovery, itd., s ciljem sprečavanja uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, slučajno ili nezakonito, osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Odluke koje se tiču osobnih podataka neće biti predmet automatiziranih odluka koje se odnose na zapošljavanje. Podaci se neće prenositi trećim osobama, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Temelj obrade

Osobni podaci se obrađuju na temelju ovdje dane privole. Ova privola vrijedi do opoziva.

Razdoblje čuvanja podataka

Osobni podaci prikupljeni na temelju ove privole čuvaju se: a) tijekom vremenskog razdoblja od jedne godine od prikupljanja; (b) do opoziva privole.

PRAVA KANDIDATA KAO ZAINTERESIRANE STRANKE Pravo na pristup osobnim podacima

Kandidat ima pravo na pristup osobnim podacima te zatražiti od poduzeća Assist d.o.o. potvrdu o obradi osobnih podataka koji se odnose na kandidata te informacije o svrsi obrade, kategorijama obrađenih podataka, korisnicima, razdoblju čuvanja, pravima kao zainteresirane stranke u odnosu na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu te ostale važne informacije koje se odnose na obradu. Osim ako kandidat drukčije ne zatraži, ove informacije daju se u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte.

Pravo na ispravak

Kandidat ima pravo tražiti ispravak pogrešnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na brisanje

Kandidat ima pravo zatražiti od poduzeća Assist d.o.o. brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose; u tom slučaju, ako je još uvijek kandidat za radno mjesto, njegova će se molba za posao smatrati povučenom i Assist d.o.o. je neće uzeti u obzir za eventualno zaposlenje jer su zatraženi podaci potrebni za ocjenu kandidata i kontakta s njime te bez istih nije ju moguće provesti.

Pravo na ograničenje obrade

Kandidat ima pravo zahtijevati od poduzeća Assist d.o.o. ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pravo na prigovor

Kandidat uvijek ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhe marketinga. Ovaj privola ne predviđa korištenje podataka u marketinške svrhe.

Pravo na prenosivost podataka

Kandidat ima pravo primiti podatke koji se na njega odnose te ih prenijeti drugom izvršitelju obrade. Ako je tehnički moguće, prijenos će se izvršiti automatskim putem.

Ovdje navedena prava ostvaruju se pisanim putem na adresu poduzeća Assist d.o.o. posredstvom službenika za obradu osobnih podataka, a čiji su podaci objavljeni na mrežnoj stranici poduzeća Assist d.o.o.

Nadzorno tijelo

Kandidat može podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.